Προϊόντα

Πρόσθετη Τρίαινα Ασφαλείας CISA

Κατηγορία:

Τοποθετούνται πάνω ή χωνευτα στην πόρτα και έχουν κλειδιά τύπου χρηματοκιβωτίου. Κατά την γνώμη μας επιβάλεται σε όλες τις ξυλόπορτες και αλουμινόπορτες  εισόδου διαμμερισμάτων σαν δεύτερη κλειδαριά.